Ekstrakt KatKolsal (125 ml)

Ekstrakt KatKolsal (125 ml)

CHF 39.95

Dobiva se iz prvog mlijeka (kolostruma) krava koje se drže organskim. Kazein, masti i većina laktoze su uklonjeni. Steriliziran je postupkom mikrofiltracije, odnosno bez grijanja, radi zaštite imunoglobulina.