Privatnost

Privatnost

Ova Pravila o privatnosti pojašnjavaju prirodu, opseg i svrhu obrade osobnih podataka (u daljnjem tekstu “Podaci”) u kontekstu pružanja naših usluga i unutar naše online ponude te web stranica, funkcija i sadržaja povezanih s njim, kao i vanjskih online prisutnosti, kao što je naš profil na društvenim mrežama (u daljnjem tekstu zajednički se naziva “Online ponuda”). S obzirom na korištene izraze, kao što su “obrada” ili “odgovorni”, pozivamo se na definicije iz članka 4.

Odgovoran

Pferdekraeuter.ch
Daniela Baldini
Gässli 5 (5)
Niederried 3283

Vrste obrađenih podataka

– Podaci o zalihama (npr. osobni glavni podaci, imena ili adrese).
– Kontakt podaci (npr. e-mail, telefonski brojevi).
– Podaci o sadržaju (npr. unos teksta, fotografije, videozapisi).
– Podaci o korištenju (npr. posjećene web stranice, interes za sadržaj, vrijeme pristupa).
– meta/komunikacijski podaci (npr. informacije o uređaju, IP adrese).

Kategorije pogođenih osoba

Posjetitelji i korisnici online ponude (u sljedećem se također pozivamo na ispitanike kao “korisnike”).

Svrha obrade

– Učinite na raspolaganju online ponudu, njezine funkcije i sadržaje.
– Odgovaranje na kontaktne zahtjeve i komunikacija s korisnicima.
– Sigurnosne mjere.
– Mjerenje/marketing raspona

Korišteni pojmovi

“Osobni podaci” znače sve informacije koje se odnose na identificiranu fizičku osobu ili osobu koja se može identificirati (“ispitanik”); Prepoznatljiva je fizička osoba koja se može izravno ili neizravno identificirati, posebno u suradnji s identifikatorom kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, internetski identifikator (npr. kolačić) ili jedna ili više specifičnih karakteristika koje su izraz fizičkog, fiziološkog, genetskog, psihološkog, ekonomskog, kulturnog ili društvenog identiteta te fizičke osobe.

“Obrada” znači bilo kakva operacija ili niz operacija koje se provode sa ili bez pomoći automatiziranih postupaka u vezi s osobnim podacima. Pojam ide daleko i pokriva gotovo svako korištenje podataka.

“Pseudonimizacija” znači obradu osobnih podataka na način da se osobni podaci više ne mogu dodijeliti određenom ispitaniku bez upotrebe dodatnih podataka, pod uvjetom da se takve dodatne informacije čuvaju zasebno i podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da osobni podaci nisu dodijeljeni identificiranoj ili prepoznatljivoj fizičkoj osobi.

“profiliranje” znači bilo koji oblik automatizirane obrade osobnih podataka, koji se sastoji u korištenju takvih osobnih podataka za procjenu određenih osobnih aspekata koji se odnose na fizičku osobu, posebno za analizu ili predviđanje aspekata povezanih s radnim učinkom, ekonomskom situacijom, zdravljem, osobnim preferencijama, interesima, pouzdanošću, ponašanjem, mjestom boravka ili premještanjem te fizičke osobe.

“Odgovorna osoba” znači fizička ili pravna osoba, tijelo, tijelo ili drugo tijelo koje odlučuje, sama ili zajedno s drugima, o svrhama i sredstvima obrade osobnih podataka.

“procesor” znači fizička ili pravna osoba, tijelo, tijelo ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.

Relevantne pravne osnove

U skladu s člankom 13 GDPR, obavijestit ćemo vas o pravnim osnovama naših operacija obrade podataka. Za korisnike u okviru Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), odnosno EU-a i EEZ-a, osim ako je pravna osnova navedena u Deklaraciji o zaštiti podataka, primjenjuje se sljedeće:
Pravna osnova za dobivanje suglasnosti je članak 6. 1 upaljena. i članak 7.
Pravna osnova za obradu za izvođenje naših usluga i provedbu ugovornih mjera kao i odgovaranje na upite je čl. 1 upaljena. b GDPR;
Pravna osnova za obradu kako bismo ispunili svoje zakonske obveze je čl. 1 upaljena. c GDPR;
U slučaju da vitalni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe zahtijevaju obradu osobnih podataka, koristi se članak 6. 1 upaljena. d GDPR kao pravna osnova.
Pravna osnova za obradu potrebnu za obavljanje zadatka koji je u javnom interesu ili u izvršavanje službenog tijela delegiranog voditelju obrade je članak 6. 1 upaljena. e GDPR.
Pravna osnova za obradu kako bi se zaštitili naši legitimni interesi je čl. 1 upaljena. f GDPR.
Obrada podataka u druge svrhe osim onih za koje je namijenjena određena je u skladu sa zahtjevima članka 6. 4 GDPR.
Obrada posebnih kategorija podataka (sukladno članku 9. stavak 1.) GDPR-a) određuje se u skladu sa zahtjevima članka 9. stavak 1. 2 GDPR.

Sigurnost

Poduzimamo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bismo osigurali razinu zaštite primjerenu riziku, uzimajući u obzir stanje u umjetnosti, troškove provedbe i prirodu, opseg, okolnosti i svrhe obrade, kao i različitu vjerojatnost i težinu rizika za prava i slobode fizičkih osoba.

Mjere posebno uključuju osiguravanje povjerljivosti, integriteta i dostupnosti podataka kontrolom fizičkog pristupa podacima, kao i pristup, unos, otkrivanje, sigurnost dostupnosti i odvajanja. Osim toga, uspostavili smo postupke koji osiguravaju izvršavanje prava ispitanika, brisanje podataka i odgovor na kompromitiranje podataka. Nadalje, uzimamo u obzir zaštitu osobnih podataka već tijekom razvoja ili odabira hardvera, softvera i postupaka, u skladu s načelom zaštite podataka kroz tehnički dizajn i putem predsegtaka prilagođenih zaštiti podataka.

Suradnja s prerađivačima, zajedničkim menadžerima i trećim stranama

Ako, tijekom naše obrade, podatke otkrivamo drugim osobama i trgovačkim društvima (prerađivači, zajednički kontrolori ili treće strane), prenosimo im ih ili im na drugi način odobravamo pristup podacima, to se radi samo na temelju zakonske dozvole (npr. ako je prijenos podataka trećim stranama, kao i pružateljima platnih usluga, potreban za ispunjenje ugovora), korisnici su na to pristali, odnosno na temelju naših legitimnih interesa (npr. , web domaćini itd.).

Ako objavimo, prenesemo ili na drugi način odobrimo pristup drugim društvima u našoj grupi trgovačkih društava, to se čini, posebno u administrativne svrhe, kao legitiman interes, a osim toga na temelju pravnih zahtjeva.

Prijenosi u treće zemlje

Ako obrađujemo podatke u trećoj zemlji (odnosno. izvan Europske unije (EU), Europskog gospodarskog prostora (EEA) ili Švicarske Konfederacije) ili ako ih obrađujemo u kontekstu korištenja usluga trećih strana ili otkrivanja ili prijenosa podataka drugim osobama ili poduzećima, to će se učiniti samo ako se to učini kako bi se ispunile naše (pred)ugovorne obveze, na temelju vaše suglasnosti, na temelju zakonske obveze ili na temelju naših legitimnih interesa. Podložno zakonskim ili ugovornim odobrenjima, podatke obrađujemo ili ostavljamo u trećoj zemlji samo ako su ispunjeni zakonski uvjeti. To znači da se obrada provodi, primjerice, na temelju posebnih jamstava, kao što je službeno priznato određivanje razine zaštite podataka usklađene s EU-om (npr. za SAD putem “Zaštite privatnosti”) ili usklađenost sa službeno priznatim posebnim ugovornim obvezama.

Prava ispitanika

Imate pravo zatražiti potvrdu obrađuju li se podaci o njima i informacije o tim podacima kao i za dodatne informacije i kopiju podataka u skladu sa zakonskim zahtjevima.

Jesu u skladu s tim. pravo zatražiti dovršetak podataka koji se odnose na vas ili ispravak netočnih podataka koji se odnose na vas.

U skladu sa zakonskim zahtjevima, imate pravo zahtijevati da se podaci o njima odmah izbrišu ili, alternativno, zatraže ograničenje obrade podataka u skladu sa zakonskim zahtjevima.

Imate pravo zatražiti da se podaci koji se odnose na vas, a koje ste nam dostavili, zaprime u skladu sa zakonskim zahtjevima i zatraže njihov prijenos drugim kontrolorima.

Imaju pravo podnijeti i prigovor nadležnom nadzornom tijelu u skladu sa zakonskim zahtjevima.

Povlačenje

Imate pravo opozvati suglasnosti dane s učinkom za budućnost.

Pravo na prigovor

U svakom trenutku možete prigovoriti budućoj obradi podataka koji se odnose na vas u skladu sa zakonskim zahtjevima. Protivljenje se može posebno protiviti obradi u svrhu izravnog marketinga.

Kolačići i pravo prigovora u slučaju izravnog marketinga

“Kolačići” znače male datoteke koje se pohranjuju na računalima korisnika. U kolačićima se mogu pohraniti različite informacije. Kolačić se prvenstveno koristi za pohranu informacija o korisniku (ili uređaju na kojem je kolačić pohranjen) tijekom ili nakon posjeta u internetskoj ponudi. Privremeni kolačići ili “kolačići sesije” ili “prolazni kolačići” kolačići su koji se brišu nakon što korisnik napusti internetsku ponudu i zatvori svoj preglednik. U takvom kolačiću, na primjer, sadržaj košarice može se pohraniti u internetskoj trgovini ili status prijave. Kolačići se nazivaju “trajnim” ili “trajnim” i ostaju pohranjeni čak i nakon što je preglednik zatvoren. Na primjer, status prijave može se spremiti ako ih korisnici posjete nakon nekoliko dana. Slično tome, takav kolačić može pohraniti interese korisnika koji se koriste u svrhu mjerenja dometa ili marketinga. “Kolačić treće strane” znači kolačiće koje nude pružatelji usluga koji nisu osoba odgovorna za internetsku ponudu (inače, ako se radi samo o kolačićima, nazivaju se “kolačići prve strane”).

Možemo koristiti privremene i trajne kolačiće i to razjasniti u okviru naše izjave o zaštiti podataka.

Ako korisnici ne žele da se kolačići pohranjuju na njihovo računalo, od njih se traži da deaktiviraju odgovarajuću opciju u postavkama sustava preglednika. Spremljeni kolačići mogu se izbrisati u postavkama sustava preglednika. Isključivanje kolačića može dovesti do funkcionalnih ograničenja ove internetske ponude.

Opći prigovor na korištenje kolačića koji se koriste u svrhu internetskog marketinga može biti dostupan na web-mjestu SAD-a za različite usluge, posebno u slučaju praćenja. http://www.aboutads.info/choices/ ili na strani EU-a http://www.youronlinechoices.com/ biti objašnjeno. Nadalje, pohrana kolačića može se postići isključivanjem u postavkama preglednika. Imajte natječe da se ne mogu koristiti sve funkcije ove online ponude.

Brisanje podataka

Podaci koje obrađujemo bit će izbrisani ili ograničeni u njihovoj obradi u skladu sa zakonskim zahtjevima. Osim ako nije izričiti način navedeno u kontekstu ove izjave o zaštiti podataka, podaci koje smo pohranili bit će izbrisani čim više ne budu potrebni za svoju svrhu, a brisanje se ne isključuje zakonskim obvezama zadržavanja.

Osim ako se podaci ne izbrišu jer su potrebni u druge i zakonski dopuštene svrhe, njegova obrada bit će ograničena. To znači da su podaci blokirani i ne obrađuju se u druge svrhe. To se, primjerice, odnosi na podatke koji se moraju zadržati iz komercijalnih ili poreznih razloga.

Promjene i ažuriranja pravila o privatnosti

Molimo vas da se redovito informirate o sadržaju naše izjave o zaštiti podataka. Prilagodit ćemo Pravila o privatnosti čim promjene u obradi podataka koje obavljamo to čine potrebnim. Obavijestit ćemo vas čim promjene zahtijevaju sudjelovanje s vaše strane (npr. pristanak) ili bilo koju drugu pojedinačnu obavijest.

 

Obrada povezana s poslovanjem

 

Osim toga, obrađujemo
– Podaci o ugovoru (npr. predmet ugovora, pojam, kategorija kupca).
– Podaci o plaćanju (npr. bankovni podaci, povijest plaćanja)
od strane naših kupaca, zainteresiranih strana i poslovnih partnera za pružanje ugovornih usluga, usluge i brige o kupcima, marketinga, oglašavanja i istraživanja tržišta.

 

Hosting i slanje e-pošte

 

Usluge hostinga koje koristimo namijenjene su pružanju sljedećih usluga: infrastrukture i usluga platformi, računalnog kapaciteta, prostora za pohranu i usluga baze podataka, usluga e-pošte, sigurnosti i tehničkog održavanja koje koristimo u svrhu rada ove online ponude.

Pritom mi, odnosno naš pružatelj usluga hostinga, obrađujemo podatke o inventaru, podatke za kontakt, podatke o sadržaju, podatke o ugovorima, podatke o korištenju, meta i komunikacijske podatke kupaca, zainteresiranih strana i posjetitelja ove online ponude na temelju naših legitimnih interesa u učinkovitom i sigurnom pružanju ove online ponude. Art. 6 Abs. 1 upaljena. f GDPR u i.V.m. č. 28 GDPR (sklapanje ugovora o obradi narudžbi).

 

Prikupljanje pristupnih podataka i datoteka zapisnika

 

Mi, ili naš pružatelj usluga hostinga, prikupljamo na temelju naših legitimnih interesa u smislu čl. 1 upaljena. f. GDPR podaci o svakom pristupu poslužitelju na kojem se ta usluga nalazi (takozvani logfili poslužitelja). Podaci o pristupu uključuju naziv dohvaćene web stranice, datoteku, datum i vrijeme dohvaćanja, količinu prenesenih podataka, obavijest o uspješnom dohvaćanju, vrstu preglednika i verziju, korisnikov operativni sustav, URL upućivanja (prethodno posjećena stranica), IP adresu i davatelja zahtjeva.

Podaci o logfileu pohranjuju se iz sigurnosnih razloga (npr. radi istrage zlouporabe ili prijevare) u najvišem razdoblju od 7 dana, a zatim se brišu. Podaci, čiji je daljnje zadržavanje potrebno u svrhu dokazivanja, isključeni su iz brisanja dok se relevantni incident konačno ne razjasni.

 

Cloudflare mreža za isporuku sadržaja

 

Koristimo takozvanu “Content Delivery Network” (CDN), koju nudi Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, SAD. Cloudflare je certificiran na temelju Sporazuma o zaštiti privatnosti i time pruža jamstvo za poštivanje europskog zakona o zaštiti podataka(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active).

CDN je usluga koja pruža bržu isporuku sadržaja iz naše online ponude, posebno velikih medijskih datoteka, kao što su grafika ili skripte, pomoću regionalno distribuiranih poslužitelja povezanih s internetom. Obrada podataka korisnika odvija se isključivo u navedene svrhe te održavanje sigurnosti i funkcionalnosti CDN-a.

Korištenje se temelji na našim legitimnim interesima, odnosno interesu za sigurno i učinkovito pružanje, analizu i optimizaciju naše online ponude prema. Art. 6 Abs. 1 upaljena. f. GDPR.

Više informacija potražite u Cloudflareovoj politici privatnosti: https://www.cloudflare.com/security-policy.

 

StackPath mreža za isporuku sadržaja

 

Koristimo takozvanu “Content Delivery Network” (CDN), koju nude StackPath, LLC, 2021 McKinney Avenue, Suite 1100 Dallas, Texas 75201, SAD. StackPath je certificiran prema Sporazumu o zaštiti privatnosti i pruža jamstvo za poštivanje europskog zakona o zaštiti podataka(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbahAAC&status=Active).

 

CDN je usluga koja pruža bržu isporuku sadržaja iz naše online ponude, posebno velikih medijskih datoteka, kao što su grafika ili skripte, pomoću regionalno distribuiranih poslužitelja povezanih s internetom. Obrada podataka korisnika odvija se isključivo u navedene svrhe te održavanje sigurnosti i funkcionalnosti CDN-a.

 

Korištenje se temelji na našim legitimnim interesima, odnosno interesu za sigurnu i učinkovitu opskrbu, analizu i optimizaciju naše online ponude.

 

Više informacija potražite u StackPathovoj politici privatnosti: https://www.stackpath.com/legal/privacy-statement.

 

 

Novi nadzor poslužitelja relikvije i praćenje pogrešaka

 

Uz pomoć praćenja poslužitelja i praćenja pogrešaka, osiguravamo dostupnost i integritet naše online ponude i koristimo obrađene podatke kako bismo tehnički optimizirali našu online ponudu.

 

U te svrhe koristimo Novu reliliku, Inc. Attn: Pravni odjel 188 Spear Street, Suite 1200 San Francisco, CA 94105, SAD. Nova relikvija certificirana je u skladu sa Sporazumom o zaštiti privatnosti i pruža jamstvo za usklađivanje s europskim zakonom o zaštitipodataka (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNPiAAO&status=Active).

 

Novi relikvija obrađuje agregične podatke o performansama, odnosno performansama, iskorištenosti i usporedivim tehničkim vrijednostima, koji pružaju informacije o stabilnosti i mogućim abnormalnostima naše online ponude. U slučaju pogrešaka i upadljivosti, pojedinačni zahtjevi korisnika naše online ponude pseudonimno se bilježe kako bi se identificirali i ispravili izvori problema. U tom slučaju pseudonim posebno znači da se IP adrese korisnika pohranjuju skraćene za posljednje dvije znamenke (tzv. Agregirani podaci brišu se nakon tri mjeseca, pseudonimizirani podaci nakon sedam dana.

 

Oslanjamo se na Novu reliktu na temelju naših legitimnih interesa u sigurnosti, točnosti i optimizaciji naše online ponude prema. Art. 6 Abs. 1 upaljena. f GDPR.

 

Više informacija o obradi osobnih podataka tvrtke New Relic potražite u Pravilima o privatnosti usluge: https://newrelic.com/termsandconditions/privacy.

 

 

Upravitelj google oznaka

 

Google Tag Manager je rješenje koje nam omogućuje upravljanje takozvanim oznakama web stranica putem jednog sučelja (uključujući Google Analytics i druge Googleove marketinške usluge u našoj online ponudi). Sam Upravitelj oznaka (koji implementira oznake) ne obrađuje nikakve osobne podatke korisnika. S obzirom na obradu osobnih podataka korisnika, upućuje se na sljedeće informacije o Googleovim uslugama. Smjernice za korištenje: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

 

Google analitika

 

Na temelju naših legitimnih interesa (tj. interesa za analizu, optimizaciju i ekonomsko funkcioniranje naše online ponude u smislu čl. 6 sek. 1 lit. f. GDPR) koristimo Google Analytics, uslugu web analize Google LLC (“Google”). Google koristi kolačiće. Informacije koje kolačić generira o korištenju online ponude korisnika obično se prenose na Googleov poslužitelj u SAD-u i pohranjuju tamo.

Google je certificiran prema Sporazumu o zaštiti privatnosti i time nudi jamstvo za usklađivanje s europskim zakonom o zaštiti podataka(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google će te informacije u naše ime koristiti za procjenu korištenja naše online ponude od strane korisnika, za sastavljanje izvješća o aktivnostima unutar ove online ponude i za pružanje drugih usluga vezanih uz korištenje ove online ponude i korištenje interneta. Pseudonimni korisnički profili korisnika mogu se izraditi iz obrađenih podataka.

Google Analytics koristimo samo uz omogućenu IP anonimizaciju. To znači da Google skrati IP adresu korisnika unutar država članica Europske unije ili u drugim ugovornim državama Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru. Samo u iznimnim slučajevima cijela IP adresa bit će prenesena na Googleov poslužitelj u SAD-u i tamo skraćena.

IP adresa koju prenosi korisnikov preglednik neće se spojiti s drugim googleovim podacima. Korisnici mogu spriječiti pohranu kolačića postavljanjem softvera preglednika u skladu s tim; Korisnici također mogu spriječiti prikupljanje podataka generiranih kolačićem i odnose se na njihovo korištenje online ponude Googleu i obradu tih podataka od strane Googlea preuzimanjem i instaliranjem dodatka preglednika dostupnog na sljedećoj poveznici: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Za više informacija o Googleovom korištenju podataka, postavki i prigovora pogledajte Googleova pravila o privatnosti (https://policies.google.com/privacy) i postavke za Googleovprikaz oglasa (https://adssettings.google.com/authenticated).

Osobni podaci korisnika bit će izbrisani ili anonimizirani nakon 14 mjeseci.

 

Google univerzalna analitika

 

Koristimo Google Analytics u svom dizajnu kao “Universal Analytics“. “Univerzalna analitika” znači metoda Google Analyticsa u kojoj se korisnička analiza temelji na pseudonimnom korisničkom ID-u i time se stvara pseudonimni profil korisnika s informacijama iz korištenja različitih uređaja (tzv.

 

Ciljano grupiranje s Google Analyticsom

 

Google Analytics koristimo za prikaz oglasa prikazanih unutar Googlea i njegovih partnera unutar usluga oglašavanja, samo onih korisnika koji su također pokazali interes za našu online ponudu ili koji imaju određene karakteristike (npr. interesi za određene teme ili proizvode koje određuju posjećene web stranice) koje prenosimo na Google (tzv. Uz pomoć remarketing publike, također želimo osigurati da naši oglasi zadovoljavaju potencijalni interes korisnika.

 

Google Adsense s prilagođenim oglasima

 

Na temelju naših legitimnih interesa (tj. interesa za analizu, optimizaciju i ekonomsko djelovanje naše online ponude u smislu 6 sek. 1 lit. f. GDPR), koristimo usluge Google LLC, 1600 Amfiteatar Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD, (“Google”).

Google je certificiran prema Sporazumu o zaštiti privatnosti i time nudi jamstvo za usklađivanje s europskim zakonom o zaštiti podataka(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Koristimo AdSense uslugu koja prikazuje oglase na našoj web stranici i nagrađuje nas za njihov prikaz ili drugu upotrebu. U te svrhe obrađuju se podaci o korištenju, kao što su klik na oglas i IP adresa korisnika, pri čemu se IP adresa skraćuje za posljednje dvije znamenke. Stoga je obrada podataka korisnika pseudonimna.

Koristimo Adsense s personaliziranim oglasima. Google donosi zaključke o njihovim interesima na temelju web-lokacija ili aplikacija koje koriste korisnici i tako stvorenih korisničkih profila. Oglašivači koriste te informacije kako bi uskladili svoje kampanje s tim interesima, što je korisno i za korisnike i za oglašivače. Za Google se oglasi personaliziraju kada se prismjesama ili poznati podaci određuju ili utječu na odabir oglasa. To uključuje prethodna pretraživanja, aktivnosti, posjete web-lokaciji, korištenje aplikacija, demografske podatke i podatke o lokaciji. Konkretno, to uključuje: demografsko ciljanje, ciljanje kategorija interesa, remarketing i ciljanje na popisima podudaranja korisnika i popisima publike prenesenim na DoubleClick Bid Manager ili Campaign Manager.

Za više informacija o Googleovom korištenju podataka, postavki i prigovora pogledajte Googleova pravila o privatnosti (https://policies.google.com/technologies/ads) i postavke za Googleovprikaz oglasa (https://adssettings.google.com/authenticated).

 

Google adsense s neosoličenim oglasima

 

Na temelju naših legitimnih interesa (tj. interesa za analizu, optimizaciju i ekonomsko djelovanje naše online ponude u smislu 6 sek. 1 lit. f. GDPR), koristimo usluge Google LLC, 1600 Amfiteatar Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD, (“Google”).

Google je certificiran prema Sporazumu o zaštiti privatnosti i time nudi jamstvo za usklađivanje s europskim zakonom o zaštiti podataka (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Koristimo AdSense uslugu koja prikazuje oglase na našoj web stranici i nagrađuje nas za njihov prikaz ili drugu upotrebu. U te svrhe obrađuju se podaci o korištenju, kao što su klik na oglas i IP adresa korisnika, pri čemu se IP adresa skraćuje za posljednje dvije znamenke. Stoga je obrada podataka korisnika pseudonimna.

Koristimo Adsense s ne-personaliziranim oglasima. Oglasi se ne prikazuju na temelju korisničkih profila. Neosobni oglasi ne temelje se na prethodnom ponašanju korisnika. Ciljanje koristi kontekstualne informacije, uključujući grubo (na primjer, geografsko ciljanje na lokalnoj razini) na temelju trenutne lokacije, sadržaja na trenutačnoj web-lokaciji ili aplikaciji i trenutačnih pojmova za pretraživanje. Google sprječava svako personalizirano ciljanje, uključujući demografsko ciljanje i ciljanje na temelju korisničkih popisa.

Za više informacija o Googleovom korištenju podataka, postavki i prigovora pogledajte Googleova pravila o privatnosti (https://policies.google.com/technologies/ads) i postavke za Googleovprikaz oglasa (https://adssettings.google.com/authenticated).

 

Google AdWords i mjerenje konverzije

 

Na temelju naših legitimnih interesa (tj. interesa za analizu, optimizaciju i ekonomsko djelovanje naše online ponude u smislu 6 sek. 1 lit. f. GDPR), koristimo usluge Google LLC, 1600 Amfiteatar Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD, (“Google”).

Google je certificiran prema Sporazumu o zaštiti privatnosti i time nudi jamstvo za usklađivanje s europskim zakonom o zaštiti podataka (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Koristimo postupak internetskog marketinga Google AdWords za stavljanje oglasa na Googleovu oglašivačku mrežu (npr. u rezultatima pretraživanja, u videozapisima, na web-lokacijama itd.) kako bismo ih prikazali korisnicima za koje se sumnja da su zainteresirani za oglase. To nam omogućuje prikaz oglasa za i unutar naše online ponude na ciljaniji način, kako bismo korisnicima predstavili samo oglase koji potencijalno odgovaraju njihovim interesima. Ako se, primjerice, korisniku prikazuju reklame za proizvode za koje je bio zainteresiran za druge online ponude, to se zove “remarketing”. U te svrhe, kada smo mi i druge web stranice na kojima je aktivna Googleova oglašivačka mreža, Google izravno izvršava kôd i u web stranicu se integriraju takozvane (re)marketinške oznake (nevidljiva grafika ili kôd, koji se naziva i “web beacons”). Uz pomoć njih, na korisnikovom uređaju pohranjuje se pojedinačni kolačić, odnosno mala datoteka (umjesto kolačića mogu se koristiti i usporedive tehnologije). Ova datoteka bilježi koje je web stranice korisnik posjetio, koji je sadržaj zainteresiran i na koji je ponude korisnik kliknuo, kao i tehničke informacije o pregledniku i operativnom sustavu, upućivanje web stranica, vrijeme posjeta kao i dodatne informacije o korištenju online ponude.

Primamo i pojedinačni “kolačić za konverziju”. Google koristi informacije dobivene pomoću kolačića za generiranje statističkih podataka o konverziji za nas. Međutim, saznajemo samo anonimni ukupan broj korisnika koji su kliknuli na naš oglas i preusmjereni na stranicu s oznakom za praćenje konverzije. Međutim, ne primamo nikakve informacije koje se mogu koristiti za osobnu identifikaciju korisnika.

Podaci korisnika obrađuju se pseudonimno u okviru Googleove oglašivačke mreže. To znači da Google, na primjer, ne pohranjuje i ne obrađuje ime korisnika ili adresu e-pošte, već obrađuje relevantne podatkovne kolačiće povezane s pseudonimnim korisničkim profilima. To znači da se s Googleovog stajališta oglasima ne upravlja i ne prikazuje za određenu identificiranu osobu, već za vlasnika kolačića, bez obzira na to tko je taj vlasnik kolačića. To se ne primjenjuje ako je korisnik izričiti dopustio Googleu obradu podataka bez te pseudonimizacije. Prikupljene informacije o korisnicima prenose se Googleu i pohranjuju na Googleovim poslužiteljima u SAD-u.

Za više informacija o Googleovom korištenju podataka, postavki i prigovora pogledajte Googleova pravila o privatnosti (https://policies.google.com/technologies/ads) i postavke za Googleovprikaz oglasa (https://adssettings.google.com/authenticated).

 

Google Doubleclick

 

Na temelju naših legitimnih interesa (tj. interesa za analizu, optimizaciju i ekonomsko djelovanje naše online ponude u smislu 6 sek. 1 lit. f. GDPR), koristimo usluge Google LLC, 1600 Amfiteatar Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD, (“Google”).

Google je certificiran prema Sporazumu o zaštiti privatnosti i time nudi jamstvo za usklađivanje s europskim zakonom o zaštiti podataka (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Koristimo metodu internetskog marketinga Google “Doubleclick” za stavljanje oglasa na Googleovu oglašivačku mrežu (npr. u rezultatima pretraživanja, u videozapisima, na web-lokacijama itd.). Double Click karakterizira činjenica da se oglasi prikazuju u stvarnom vremenu na temelju pretpostavljenih interesa korisnika. To nam omogućuje prikaz oglasa za i unutar naše online ponude na ciljaniji način, kako bismo korisnicima predstavili samo oglase koji potencijalno odgovaraju njihovim interesima. Ako se, primjerice, korisniku prikazuju reklame za proizvode za koje je bio zainteresiran za druge online ponude, to se zove “remarketing”. U te svrhe, kada smo mi i druge web stranice na kojima je aktivna Googleova oglašivačka mreža, Google izravno izvršava kôd i u web stranicu se integriraju takozvane (re)marketinške oznake (nevidljiva grafika ili kôd, koji se naziva i “web beacons”). Uz pomoć njih, na korisnikovom uređaju pohranjuje se pojedinačni kolačić, odnosno mala datoteka (umjesto kolačića mogu se koristiti i usporedive tehnologije). Ova datoteka bilježi koje je web stranice korisnik posjetio, koji je sadržaj zainteresiran i na koji je ponude korisnik kliknuo, kao i tehničke informacije o pregledniku i operativnom sustavu, upućivanje web stranica, vrijeme posjeta kao i dodatne informacije o korištenju online ponude.

Bilježi se i IP adresa korisnika koja se skraćuje unutar država članica Europske unije ili u drugim ugovornim državama Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru te se samo u iznimnim slučajevima u potpunosti prenosi na Googleov poslužitelj u SAD-u i tamo skraćuje. Google također može povezati gore navedene informacije s takvim informacijama iz drugih izvora. Ako korisnik naknadno posjeti druge web stranice, mogu mu se prikazati oglasi prilagođeni njemu prema pretpostavljenim interesima na temelju njegovog korisničkog profila.

Podaci korisnika obrađuju se pseudonimno u okviru Googleove oglašivačke mreže. To znači da Google, na primjer, ne pohranjuje i ne obrađuje ime korisnika ili adresu e-pošte, već obrađuje relevantne podatkovne kolačiće povezane s pseudonimnim korisničkim profilima. To znači da se s Googleovog stajališta oglasima ne upravlja i ne prikazuje za određenu identificiranu osobu, već za vlasnika kolačića, bez obzira na to tko je taj vlasnik kolačića. To se ne primjenjuje ako je korisnik izričiti dopustio Googleu obradu podataka bez te pseudonimizacije. Informacije koje su prikupile Googleove marketinške usluge o korisnicima prenose se Googleu i pohranjuju na Googleovim poslužiteljima u SAD-u.

Za više informacija o Googleovom korištenju podataka, postavki i prigovora pogledajte Googleova pravila o privatnosti (https://policies.google.com/technologies/ads) i postavke za Googleovprikaz oglasa (https://adssettings.google.com/authenticated).

 

Jetpack (WordPress statistika)

 

Na temelju naših legitimnih interesa (odnosno. interes za analizu, optimizaciju i ekonomsko djelovanje naše online ponude u smislu čl. 6 sek. 1 lit. f. GDPR), koristimo plugin Jetpack (ovdje subfunkcija “WordPress Stats”), koji uključuje alat za statističku procjenu pristupa posjetitelja i od Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, SAD. Jetpack koristi takozvane “kolačiće”, tekstualne datoteke koje su pohranjene na vašem računalu i koje omogućuju analizu vašeg korištenja web stranice.

Informacije koje generira kolačić o vašoj upotrebi ove online ponude pohranjuju se na poslužitelju u SAD-u. Korisnički profili korisnika mogu se izraditi iz obrađenih podataka, pri čemu se oni koriste samo u svrhu analize, a ne u svrhu oglašavanja. Više informacija potražite u Automatticovom pravila o privatnosti: https://automattic.com/privacy/ i bilješke o jetpack kolačićima: https://jetpack.com/support/cookies/.

 

Facebook pikseli, prilagođena publika i Facebook pretvorba

 

U okviru naše online ponude, zbog naših legitimnih interesa u analizi, optimizaciji i ekonomskom radu naše online ponude i u te svrhe, takozvani “Facebook pixel” društvene mreže Facebook, kojom upravlja Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SAD, ili ako imate prebivalište u EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska (“Facebook”) Koristi.

Facebook je certificiran prema Sporazumu o zaštiti privatnosti i stoga nudi jamstvo za poštivanje europskog zakona o zaštiti podataka(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Uz pomoć Facebook piksela, Facebook je u mogućnosti identificirati posjetitelje naše online ponude kao ciljnu skupinu za prikaz oglasa (tzv. U skladu s tim, facebook pikselom prikazujemo Facebook oglase koje poslužujemo samo onim korisnicima Facebooka koji su također pokazali interes za našu online ponudu ili koji imaju određene karakteristike (npr. interesi za određene teme ili proizvode koje određuju posjećene web stranice) koje prenosimo na Facebook (tzv. Uz pomoć Facebook piksela želimo osigurati i da naši Facebook oglasi zadovoljavaju potencijalni interes korisnika i da nemaju uznemirujući učinak. Uz pomoć Facebook piksela možemo razumjeti i učinkovitost Facebook oglasa u statističke svrhe i potrebe istraživanja tržišta tako da vidimo jesu li korisnici preusmjereni na našu web stranicu nakon klikanja na Facebook oglas (tzv.

Obrada podataka od strane Facebooka odvija se u okviru Facebookove politike korištenja podataka. U skladu s tim, opće bilješke o predstavljanju Facebook oglasa, u Facebookovoj politici korištenja podataka: https://www.facebook.com/policy. Za određene informacije i pojedinosti o Facebook pikselu i načinu na koji funkcionira pogledajte odjeljak Pomoći na Facebooku: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Možete prigovoriti prikupljanju putem Facebook piksela i koristiti svoje podatke za prikaz Facebook oglasa. Da biste postavili vrste oglasa koje vidite unutar Facebooka, možete otići na stranicu koju je postavio Facebook i slijediti postavke oglašavanja temeljene na korištenju: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Postavke su neovisne o platformi, odnosno primjenjuju se na sve uređaje, poput stolnih računala ili mobilnih uređaja.

Također možete prigovoriti korištenju kolačića u svrhu mjerenja dometa i oglašavanja putem stranice za deaktivaciju inicijative za oglašavanje mreže(http://optout.networkadvertising.org/)i dodatno američke web stranice(http://www.aboutads.info/choices)ili europske web stranice(http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

 

Prisutnost na društvenim mrežama na internetu

 

Održavamo online prisutnost unutar društvenih mreža i platformi kako bismo komunicirali s kupcima, zainteresiranim stranama i korisnicima koji su tamo aktivni te ih informirali o našim uslugama tamo.

Želimo istaknuti da se podaci korisnika mogu obrađivanjati izvan Europske unije. To može stvoriti rizike za korisnike jer bi to, na primjer, moglo otežati provedbu prava korisnika. Što se tiče američkih pružatelja usluga certificiranih u okviru sustava zaštite privatnosti, želimo istaknuti da su predani usklađivanju sa standardima EU-a za zaštitu podataka.

Nadalje, podaci korisnika obično se obrađuju u svrhu istraživanja tržišta i oglašavanja. Na primjer, korisnički profili mogu se stvoriti iz ponašanja korištenja i rezultirajućih interesa korisnika. Korisnički profili mogu se, primjerice, koristiti za prikaz oglasa unutar i izvan platformi, što vjerojatno odgovara interesima korisnika. U te svrhe kolačići se obično pohranjuju na računala korisnika, u kojima se pohranjuje korisnikovo ponašanje korištenja i interesi korisnika. Nadalje, podaci se također mogu pohraniti u korisničke profile neovisno o uređajima koje koriste korisnici (pogotovo ako su korisnici članovi odgovarajućih platformi i prijavljeni su na njih).

Obrada osobnih podataka korisnika odvija se na temelju naših legitimnih interesa u učinkovitom informiranju korisnika i komunikaciji s korisnicima sukladno čl. Ako se od korisnika od odgovarajućih pružatelja platformi zatraži suglasnost za navedenu obradu podataka, pravna osnova obrade je čl.

Za detaljnu prezentaciju odgovarajućih operacija obrade i odustajanja upućujemo na sljedeće povezane informacije pružatelja usluga.

Čak i u slučaju zahtjeva za informacijama i ostvarivanja korisničkih prava, želimo istaknuti da ih pružatelji usluga mogu najučinkovitije potvrditi. Samo pružatelji usluga imaju pristup podacima korisnika i mogu poduzeti izravne mjere i pružiti informacije. Ako vam je još uvijek potrebna pomoć, možete nas kontaktirati.

– Facebook, stranice, grupe(Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska) na temelju Sporazum o zajedničkoj obradi osobnih podataka – Pravila o privatnosti: https://www.facebook.com/about/privacy/, posebno za stranice: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data Isključivanje: https://www.facebook.com/settings?tab=ads I http://www.youronlinechoices.com, Zaštita privatnosti: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

– Google/ YouTube (Google LLC, 1600 Amfiteatar Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD) – Pravila privatnosti: https://policies.google.com/privacy, Isključivanje: https://adssettings.google.com/authenticated, Zaštita privatnosti: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

– Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, SAD) – Pravila privatnosti / Odustajanje: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

– Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SAD) – Pravila privatnosti: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.

– Pinterest (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, SAD) – Pravila privatnosti / Odustajanje: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

– LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irska) – Pravila privatnosti https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy , Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active.

– Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Njemačka) – Politika privatnosti / Odustajanje: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

– Wakalet (Wakelet Limited, 76 Quay Street, Manchester, M3 4PR, Ujedinjeno Kraljevstvo) – Pravila privatnosti / Odustajanje: https://wakelet.com/privacy.html.

– Soundcloud (SoundCloud Limited, Rheinsberger Str. 76/77, 10115 Berlin, Njemačka) – Pravila privatnosti / Odustajanje: https://soundcloud.com/pages/privacy.

 

Integracija usluga i sadržaja trećih strana

 

U okviru naše online ponude koristimo sadržaje ili ponude usluga trećih strana na temelju naših legitimnih interesa (tj. interes za analizu, optimizaciju i ekonomsko funkcioniranje naše online ponude u smislu čl. 6 sek. 1 lit. f. GDPR) sadržaja ili ponude usluga od trećih strana kako bismo integrirali njihov sadržaj i usluge, kao što su videozapisi ili fontovi (u daljnjem tekstu ujednačeno se naziva “sadržaj”).

To uvijek pretpostavlja da treće strane ovog sadržaja percipiraju IP adresu korisnika, budući da sadržaj nisu mogli poslati u svoj preglednik bez IP adrese. Stoga je za prezentaciju ovog sadržaja potrebna IP adresa. Trudimo se koristiti samo one sadržaje čiji pružatelji usluga koriste IP adresu samo za isporuku sadržaja. Treće strane također mogu koristiti takozvane pikselske oznake (nevidljive grafike, poznate i kao “web beacons”) u statističke ili marketinške svrhe. “Pixel oznake” mogu se koristiti za procjenu informacija kao što je promet posjetitelja na stranicama ove web stranice. Pseudonimne informacije također se mogu pohraniti u kolačiće na korisnikovom uređaju i mogu, između ostalog, uključivati tehničke informacije o pregledniku i operativnom sustavu, upućivanje web stranica, vrijeme posjeta i druge informacije o korištenju naše online ponude, kao i biti povezane s takvim informacijama iz drugih izvora.

 

Youtube

 

Uključujemo videozapise platforme “YouTube” pružatelja usluga Google LLC, 1600 Amfiteatar Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD. Privatnosti: https://www.google.com/policies/privacy/, Odustajanje: https://adssettings.google.com/authenticated .

 

Google karte

 

Uključujemo karte usluge Google Maps koju pruža Google LLC, 1600 Amfiteatar Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD. Obrađeni podaci mogu uključivati posebno IP adrese i podatke o lokaciji korisnika, koji se ne prikupljaju bez njihove privole (obično se provode u okviru postavki njihovih mobilnih uređaja). Podaci se mogu obraditi u Sjedinjenim Američkim Državama. Privatnosti: https://www.google.com/policies/privacy/, Odustajanje: https://adssettings.google.com/authenticated .

 

Korištenje Facebookovih društvenih dodataka

 

Na temelju naših legitimnih interesa (tj. interesa za analizu, optimizaciju i ekonomsko funkcioniranje naše online ponude u smislu čl. 6 sek. 1 lit. f. GDPR) koristimo društvene dodatke (“plugins”) društvene mreže facebook.com, kojom upravlja Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska (“Facebook”).
To može uključivati, na primjer, sadržaj kao što su slike, videozapisi ili tekstovi i gumbi s kojima korisnici mogu dijeliti sadržaj iz ove online ponude unutar Facebooka. Popis i izgled Facebookovih društvenih dodataka možete pogledati ovdje: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook je certificiran prema Sporazumu o zaštiti privatnosti i stoga nudi jamstvo za poštivanje europskog zakona o zaštiti podataka(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Kada korisnik pozove značajku ove online ponude koja sadrži takav dodatak, njegov uređaj uspostavlja izravnu vezu s Facebook poslužiteljima. Sadržaj dodatka Facebook prenosi izravno na korisnikov uređaj, a korisnik integrira u online ponudu. Korisnički profili korisnika mogu se izraditi iz obrađenih podataka. Stoga nemamo utjecaja na opseg podataka koje Facebook prikuplja uz pomoć ovog dodatka i stoga obavještava korisnike prema našem stanju znanja.

Integracijom dodataka Facebook prima informacije da je korisnik pristupio odgovarajućoj stranici online ponude. Ako je korisnik prijavljen na Facebook, Facebook može dodijeliti posjet svom Facebook računu. Kada korisnici stupaju u interakciju s dodataka, na primjer pritiskom na gumb Sviđa mi se ili davanjem komentara, odgovarajuće informacije prenose se s vašeg uređaja izravno na Facebook i pohranjuju tamo. Ako korisnik nije član Facebooka, još uvijek postoji mogućnost da Facebook sazna i pohrani svoju IP adresu. Prema Facebooku, u Njemačkoj je pohranjena samo anonimizirana IP adresa.

Svrha i opseg prikupljanja podataka te daljnja obrada i korištenje podataka od strane Facebooka, kao i prava i mogućnosti postavljanja za zaštitu privatnosti korisnika, mogu se naći u Facebookovoj politici privatnosti: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Ako je korisnik član Facebooka i ne želi da Facebook prikuplja podatke o njemu putem ove online ponude i povezuje ih s podacima svojih članova pohranjenim na Facebooku, mora se odjaviti s Facebooka prije korištenja naše online ponude i izbrisati svoje kolačiće. Daljnje postavke i proturječnosti za korištenje podataka u svrhu oglašavanja moguće su unutar postavki Facebook profila: https://www.facebook.com/settings?tab=ads ili putem američke stranice http://www.aboutads.info/choices/ ili strana EU-a http://www.youronlinechoices.com/. Postavke su neovisne o platformi, odnosno primjenjuju se na sve uređaje, poput stolnih računala ili mobilnih uređaja.